BADANIE SZCZELNOŚCI DACHÓW

W GOOD ROOF wykonujemy kompleksowe badania szczelności dachów płaskich przy użyciu najnowocześniejszych technologii, w tym metody dymowej i próbnika iskrowego.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych metod diagnostycznych i profesjonalnemu podejściu, nasz zespół specjalistów wykryje   nawet najmniejsze nieszczelności.

Z nami możesz mieć pewność, że Twój dach jest nie tylko bezpieczny, ale także w pełni funkcjonalny.

METODY BADANIA SZCZELNOŚCI DACHÓW PŁASKICH

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DIAGNOSTYCZNE WYKRYWAJĄCE NIESZCZELNOŚĆ DACHU

KOMU DEDYKOWANA JEST USŁUGA WYKONANIA SZCZELNOŚCI DACHU GOOD ROOF

KTO POWINIEN ZDECYDOWAĆ SIĘ NA PROFESJONALNĄ USŁUGĘ BADANIA SZCZELNOŚCI DACHU I KIEDY NALEŻY JĄ WYKONAĆ?

 • Inwestorzy

  Osoby planujące budowę nowej inwestycji lub zarządzające projektami budowlanymi mogą zlecić badanie szczelności dachu w celu ścisłego monitorowania postępów prac brygady wykonawczej. Badanie dachu stanowi kluczowy element nadzoru inwestorskiego, umożliwiając inwestorom kontrolę jakości wykonywanych prac. Dzięki temu inwestorzy mają pewność, że prace są realizowane przy użyciu technologii najwyższej jakości, zgodnie z wytycznymi producenta i wymaganiami technicznymi.

 • Wykonawcy dachów płaskich

  Firmy specjalizujące się w wykonawstwie dachów płaskich mogą zlecić przeprowadzenie badania szczelności w przypadku wystąpienia trudności w lokalizacji ewentualnych usterek dachu. Współpraca z GOOD ROOF może znacząco przyspieszyć proces diagnozy problemu poprzez identyfikację źródła nieszczelności.

 • Generalni wykonawcy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego

  Osoby odpowiedzialne za nadzór nad procesem budowlanym mogą także zdecydować się na profesjonalne badanie szczelności dachu przed odbiorem inwestycji, aby mieć pewność, że zlecone prace zostały wykonane zgodnie z normami i wymaganiami technicznymi.

KIEDY WYKONAĆ BADANIE SZCZELNOŚCI DACHU?

ZALECENIA DO WYKONANIA BADAŃ SZCZELNOŚCI DACHU

 • Regularne przeglądy okresowe

  Regularne przeglądy szczelności dachu są nie tylko dobrym praktyką, ale mogą również być wymagane przez ubezpieczyciela w ramach warunków polisy. Wiele ubezpieczycieli domaga się regularnych inspekcji dachu jako części standardowych procedur utrzymania nieruchomości w dobrym stanie, co może mieć wpływ na wypłatę ewentualnych roszczeń związanych z uszkodzeniami dachu, budynku i wewnętrznej infrastruktury spowodowanymi nieszczelnościami.

 • Po sezonie zimowym

  Badanie szczelności dachu po sezonie zimowym jest istotne ze względu na potencjalne uszkodzenia, które mogą pojawić się w wyniku odśnieżania dachu. Sprawdzając dach po zimie, można zidentyfikować wszelkie uszkodzenia związane z odśnieżaniem dachu, które mogą powodować przecieki prowadzące do poważniejszych uszkodzeń konstrukcji dachu oraz wnętrza budynku.

 • Przed ewentualnym remontem wielkopowierzchniowego dachu

  Przed przystąpieniem do remontu dachu hali wielkopowierzchniowej warto przeprowadzić szczegółowe badanie szczelności. Takie działanie pozwala dokładnie ocenić stopień uszkodzeń i konieczność ewentualnych napraw. Badanie obejmuje kompleksową analizę stanu dachu, w tym identyfikację Przecieków, uszkodzeń pokrycia, rynien oraz innych potencjalnych problemów. Dzięki temu właściciel może podjąć świadomą decyzję dotyczącą zakresu i priorytetów remontu, co minimalizuje ryzyko dodatkowych kosztów i komplikacji w przyszłości. W przypadku hal, istnieje możliwość przedłużenia żywotności dachu poprzez punktową naprawę, która może być znacznie tańsza niż całkowita wymiana. Taka strategia pozwala oszczędzić koszty, gdyż zwykle wystarczy jedynie skupić się na naprawie konkretnych obszarów, zamiast przeprowadzać kompleksowy remont.

 • Przed zakupem nieruchomości oraz na etapie odbioru nowego budynku

  Przed zakupem nowej nieruchomości, szczególnie starego budynku, zaleca się przeprowadzenie badania szczelności dachu jako części inspekcji technicznej. To pozwoli upewnić się, że dach jest w dobrym stanie i nie wymaga dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie zakupu napraw. Warto zauważyć, że badanie szczelności dachu może być również wykonywane w trakcie budowy lub podczas odbioru budynku w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac przez brygadę budowlaną. Badanie to pozwala ocenić, czy prace związane z dachem zostały wykonane zgodnie z przyjętymi standardami oraz czy nie mają żadnych istotnych wad i niedociągnięć.

 • Bezpieczeństwo personelu i użytkowników

  Dym stosowany w testach metodą dymową jest zazwyczaj nieszkodliwy dla ludzi. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu, którego dach jest poddawany badaniu szczelności tą metodą, zapewniamy odpowiednią wentylację pomieszczeń podczas testów. Dodatkowo nasz personel przeprowadzający badanie stosuje odpowiedni sprzęt ochronny, aby zminimalizować ryzyko ekspozycji na dym i zapewnić bezpieczne warunki pracy.

PROCES ZAMÓWIENIA

 • 1

  Wywiad

  Badanie szczelności dachu poprzedzamy szczegółowym wywiadem, podczas którego omawiamy Państwa potrzeby i oczekiwania. Dzięki temu możemy lepiej dostosować nasze działania do konkretnych warunków oraz Państwa oczekiwań, co w rezultacie pozwala na bardziej precyzyjne i efektywne przeprowadzenie badania oraz dostarczenie spersonalizowanych rozwiązań.

 • 2

  Dobór metody

  Na podstawie zebranych danych i oględzin dokonujemy właściwego doboru metody badawczej. W zależności od rodzaju dachu, możemy zastosować metodę dymową lub próbnik iskrowy, który umożliwia dokładne zlokalizowanie nieszczelności.

 • 3

  Przygotowanie oferty

  Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb Klienta. W ofercie zawieramy szczegółowy opis zakresu prac oraz proponowanej metody badania szczelności dachu, a także orientacyjny koszt i czas realizacji usługi.

 • 4

  Realizacja badania szczelności dachu

  Po zaakceptowaniu oferty, przystępujemy do etapu realizacji badania szczelności dachu. W trakcie realizacji przestrzegamy odpowiednich procedur, zapewniając przy tym najwyższy standard jakości usługi. Naszym celem jest dostarczenie precyzyjnych danych i informacji, które będą podstawą do podjęcia świadomej decyzji co do ewentualnych działań naprawczych lub konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa dachu.

 • 5

  Raport z badania szczelności dachu

  Po zakończeniu badania szczelności dachu, sporządzamy szczegółowy raport, który zawiera kompleksowe podsumowanie przeprowadzonych działań oraz zebrane wyniki. Raport ten zawiera informacje o aktualnym stanie technicznym dachu oraz wszelkie istotne obserwacje i wnioski z badania. W raporcie nie tylko przedstawiamy stwierdzone problemy, ale także oferujemy doradztwo i konkretnie sformułowane zalecenia, w kwestii planowania i realizacji działań naprawczych lub konserwacyjnych.

Kontakt

Czy Twoja inwestycja potrzebuje solidnego wsparcia w zakresie hydroizolacjii lub termoizolacji?

Szukasz firmy, która wykona dla Ciebie kompleksowe badanie szczelności dachu?

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły i uzyskać indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Napisz do nas